top of page

Kurzy

Prosiecka dolina
LIFELIFTING -I.: Cesta začína prvým krokom
 

Jednoduché a účinné cvičenia a techniky na ozdravenie celého tela.
Úvod do základných spôsobov spracovania a pochopenia svojich emócií a myslenia, uvedomenie, pochopenie a rešpekt vlastnej individuality a jedinečnosti, základné techniky zvládania stresu.

schody
LIFELIFTING -II.: Kto som I.
 

Pomáha znovu nadobudnúť vnútornú rovnováhu, naladenie a harmóniu.

Pracuje na skvalitnení osobnosti, zvýšení osobných vibrácií, buduje vnútornú silu, objavuje životné zameranie a tým aj zlepšenie konania.

brána
LIFELIFTING -XI.: Integrácia seba samého
 

Prehĺbenie a rozšírenie možností práce so stresom, integrácia všetkých tiel a pochopenie ich fungovania ako celku, objavenie ako fungujeme v strese a využitie týchto vedomostí na pozitívne jednanie v stresových situáciách.

Spojenie našich svetlých a tienistých stránok osobnosti, učí s nimi správne zaobchádzať a tým umožňuje skutočnú celistvosť a pochopenie seba i druhých.

telefónna búdka

LIFELIFTING - XII.: Duchovné zákony

Vhľad do Univerzálnych zákonov a tým do seba samého.

Uvedomenie  a spracovanie princípov života, aby sme vedeli žiť s súlade s nimi a cez ne pochopili seba a svoje konanie. Toto vedie k hlbokej sebareflexii a naladeniu svojej vnútornej pravdy s Univerzálnou pravdou.

bottom of page