top of page

O mne

Lifeliting - žiť s ľahkosťou, 

                                        je spôsob, ako uľahčiť a pozdvihnúť náš bežný, každodenný život                                                  jednoducho a účinne.

Je výsledkom mojej 30 ročnej práce s ľuďmi a práce na sebe. 

Pochopením svojich emócií a svojho myslenia, zvládneme stres ľahšie, zlepšíme svoje konanie a riešenie ťažkých životných situácií je oveľa jednoduchšie.

Ako s prvou som sa stretla s metódou One Brain v Three in One Concepts, s ktorou som pracovala 30 rokov. Na Slovensko ju priniesla Carol Ann Hontz a v roku 2001 som ju absolvovala v USA v Burbanku priamo s autormi tejto metódy.

Tam som tiež objavila Rodinné konštelácie, ktoré nám prezentovali Arnold a Eva Polívkovci z Rakúska, ktorí do nich zaradili prvky One Brain.

Neskôr ma zaujal Zhong Yuan Qigong a s majstrom Xu Mintangom som si ho naplno užila priamo v Shaoline v Číne.

Mojím zámerom bolo poznať čo najviac smerov, filozofií i náboženstiev a pochopiť čo majú spoločné, čo je všeobecne platné a čo je jadrom všetkého. Takto vznikal Lifelifting.

pomocné ruky

Čo robíme

graf

Zámer

Umožňujeme ZLEPŠIŤ SA osobne i profesionálne

cez unikátnu kombináciu dovedností a vhľadov.
Je to program o sebaobjavovaní.

Základom je:

  • že je tu len jeden skutočný zdroj toho čo, potrebujete vedieť o sebe – ten zdroj ste VY.

  • naučiť sa silu vlastnej VOĽBY

Zameriavame sa na 

VYJASNENIE a zmiernenie prekážok v naplnení vášho podstatného cieľa v tomto živote.

váhy

Úžitok a výhody

ZLEPŠENIE  KONANIA v akejkoľvek oblasti záujmu  (schopnosti učenia, chápanie,vnímanie, šport, jazyky, verejné vystúpenia, prechádzanie skúškami, sebaúcta, predstava o sebe, symptómy alergie, bolesť emocionálna i fyzická,…),
Stres ovplyvňuje každú našu Voľbu. Ak sa objaví počas učenia, aktivity, športu…, stáva sa jeho súčasťou a interferuje do schopnosti robiť to dobre. Vždy keď túto aktivitu opakujeme, ten istý negatívny stres je spustený.

Jeho odstránením a novým uvedomením dochádza k zmene nášho konania.

mrakodrap
Etika

Systém je jemný, neinvazívny a pozoruhodne efektívny, nenahrádza lekára ani psychológa, je to výchovný systém.

bottom of page