top of page

Prednášky

Na požiadanie robím prednášky pre akúkoľvek vekovú kategóriu s ukážkami odblokovania napr. trémy z rozprávania pred ľuďmi, prípadne odblokovanie písania alebo čítania a pod.

Prednášky sú zadarmo, nad 20km len za preplatenie cestovného autom.

Najžiadanejšie sú prednášky pre účiteľov, študentov, pre vychovávateľov v detských domovoch, pre verejnosť v čajovniach a kultúrnych domoch, ale aj dôchodcovia boli nadšení možnosťami, ktoré v prednáške objavili.

Najčastejšie témy sú zvládanie stresu, pochopenie svojho myslenia a emócií, pochopenie a zlepšenie svojho konania, pochopenie iných, zlepšenie učenia, zvládanie bežných stresových situácií...

Kontakt: tel. 0905 807 118

bottom of page